NIPÅ

Åland i Norden // Norden på Åland

Genom aktiviteter och vänskapsprojekt med organisationer i andra nordiska länder tar vi Norden till Åland och Åland till Norden.

Vi gör det genom kultur.

Genom satsningar som låter oss nordbor möta varandra, kreativt och innerligt. Så att kulturlivet blir en av många starka broar i det nordiska samarbetet.

////

Så bidrar vi

Ett kraftfullt och hållbart samarbete inom Norden kräver planering. Därför är vår strategi att göra utvalda insatser för att stärka det åländska kulturlivet och nordiska samarbetet.

////

Nordisk kultur för skolbarn

Vårt projekt Kulturkraft, som vi driver tillsammans med Ålands landskapsregerings kulturdelegation, låter skolbarn ta del av kulturupplevelser från både Åland men också andra nordiska länder.

I år har vi över 40 ansökningar från kulturutövare som vill delta! Omkring hälften av ansökningarna är åländska och hälften från andra länder i Norden.

////

Stöd för kulturarbetare

Vi har breda nätverk inom kultur, men också andra områden som samhälle och vetenskap, på Åland och i Norden. Vi kan hjälpa dig hitta finansiering för ditt projekt samt ge stöd och råd.